Įsibėgėja UKG-ASU gamtamokslinis modulis

Jau antri metai mūsų gimnazija, bendradarbiaudama su Aleksandro Stulginskio universitetu, siūlo moksleiviams gamtamokslinį modulį, susidedantį iš fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos dalykų, kuris papildo formaliojo švietimo programas, tenkina mokinių saviraiškos poreikius, padeda įgyti bendrųjų kompetencijų, supažindina su aukštojo mokslo pasauliu. Šio modulio sudėtinė dalis „Praktinė ir tiriamoji geografija“ siekia padėti moksleiviams suvokti šiuolaikinės geografijos svarbą aplinkos pažinimui, supažindina su geografijos žinių praktinio taikymo galimybėmis.

Tuo tikslu, spalio 3 dieną, Ig klasės gimnazistai lankėsi ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete, kur turėjo galimybę artimiau susipažinti su geodezijos mokslu, tiriančiu Žemės formą, dydį, žemės paviršiaus matavimus. Su šio mokslo svarba supažindino ir linijinius bei kampinius matavimus geodeziniais prietaisais (elektroniniu tolimačiu, teodolitu ir kt.) atlikti padėjo lektorius Giedrius Balevičius, o naudotis palydovinių sistemų technologijomis (GPS) ir gebėti nustatyti vietovės koordinates mokė vyr. laborantas Juozas Ūselis.

 

Geografijos mokytoja Aistė Vilimė