Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių piligriminė kelionė

2018 m. birželio 14 d., minint Gedulo ir vilties dieną, kunigo Jono Bosko ateitininkai, Ugnės Karvelis gimnazijos aštuntokai, kartu su tikybos mokytoja Renata Markevičiene ir geografijos mokytoja Aiste Vilime leidosi šv. Jokūbo keliais Lietuvoje.

 

Piligriminė kelionė, prasidėjusi Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio sarkofago, tęsėsi aplankant Butrimonių Išganytojo, Pivašiūnų šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų, Dusmenų šv. Apašatalų Simono ir Judo Tado bei Onuškio šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčias.

 

Piligriminio žygio tikslas – šv. Jokūbo kelyje ieškoti Dievo ženklų kasdienybėje, melstis ir prašyti šventųjų užtarimo, paruošti interaktyvius žemėlapius būsimiems šv. Jokūbo kelio piligrimams. Žygio maršrutas: Kauno rajonas – Kaišiadorys – Butrimonys – Pivašiūnai – Dusmenėliai – Dusmenys – Onuškis – Kauno rajonas. Piligriminės kelionės dalyviai gavo šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos piligrimų pasus, kuriuose net 4 bažnyčių klebonai paliko antspaudus.

 

Praturtėję dvasiškai ir išbandę save pėsčiųjų maršrutu, moksleiviai  ir mokytojai grįžo  pilni įspūdžių ir naujų pasiryžimų.

 

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė

Žemėlapį sudarė (http://arcg.is/1y9uif ) Aistė Vilimė