„Samsung mokykla ateičiai“ komandos susitikimas su mentoriais

 Spalio 11 dieną įvyko pirmasis mūsų gimnazijos projekto „Samsung mokykla ateičiai“ komandos susitikimas su metoriais: dr. Živile Juknevičiene ir dr. Vladu Lašu. Šio susitikimo metu produktyviai buvo apsvarstytos mūsų gimnazijos stiprybės bei tobulintinos sritys. Buvo generuojama projektinė idėja, atsižvelgiama į mentorių komentarus bei pastebėjimus. Projektu siekiama praturtinti gimnazijos gamtamokslinę tyriminę bazę ir kuo daugiau mokinių įtraukti į praktines, projektines veiklas.

 

Projekto komanda:

Direktorius Rolandas Kučiauskas

Pradinių klasių mokytoja Lineta Barkevičienė

Biologijos mokytoja Irena Gronskienė

Projektų koordinatorė Vilija Staškienė.