1,2% parama

Praėjusiais metais buvo gauta 9624 Eur paramos lėšų. Lėšos buvo panaudotos finansuoti mokytojų inicijuotus, ugdymą papildančius projektus, mokinių išvykas į edukacinius renginius užsienyje, sutvarkant antrojo aukšto dalį erdvių. Pilną informaciją galite rasti gimnazijos veiklos ataskaitojeGimnazijos bendruomenė yra dėkinga už Jūsų paramą.

 

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 d. fizinis asmuo gali mokesčių inspekcijai suteikti teisę skirti iki 1,2 % jo sumokėtos fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus gyventojai gali pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai Prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS gali pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai. Gyventojai gali pasinaudoti ir viešais interneto prieigos taškais (toliau – VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose, kuriuose, prisijungę prie EDS, turės galimybę pateikti Prašymus elektroniniu būdu. Kaip ir kasmet, VMI darbuotojai tam tikru laiku atvyks į VIPT ir padės gyventojams pateikti Prašymus ir pajamų mokesčio deklaracijas

Forma FR0512 4 versija rasite čia. Instrukcija kaip pidyti rasite čia.

Tais atvejais, kai pagal GPMĮ nuostatas gyventojas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio ir metinę turto deklaracijas, prašymą dėl 1,2 proc. pateikia kartu su tomis deklaracijomis.

Prašymus mokesčių inspekcijai galima pateikti iki 2020 m. liepos 1 d.

 

Mūsų rekvizitai:
Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija 

Mokyklos g. 5, Akademija, Kauno r.

Įstaigos kodas: 191090460