1c klasės mokinukų kūrybiniai darbeliai "Mano mylimiausias naminis gyvūnėlis"

Ic klasės mokiniai dalyvauja projekte "Šviečiamoji gyvulininkystės programa". Mokiniai stebėjo ir klausėsi pasakojimų apie naminius gyvūnus. Dailės - technologijų pamokoje aplikavo pasirinktą naminį gyvūną. Po pamokos klasėje surengėme darbelių parodą.

Mokytoja O. Kinderienė
Foto L. Simonaitytė