2% parama UKG

2% parama UKG

 

Pasirūpinkite, kad 2% nuo Jūsų uždirbto GPM padėtų gerinti Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokymosi aplinkas.

Jūsų paramos dėka mūsų gimnazijos mokiniai gali džiaugtis įvairesne nemokama popamokine veikla, tautiniais kostiumais, atnaujinta choreografijos sale.

Šiais metais už suriktas lėšas planuojame įsigyti kokybišką garso aparatūrą.

 

Dėkojame už Jūsų gerumą!

 

Pildyti ranka/raštu

Pildyti internetu