3b klasės mokiniai dalyvavo eTwinning tarptautiniame projekte „Christmas greetings“.

3b klasės mokiniai dalyvavo eTwinning tarptautiniame projekte „Christmas greetings“.

Mokiniai gamino Kalėdines atvirutes ir siuntė sveikinimus į septynias Europos šalis. O kiek džiaugsmo buvo sulaukus partnerių sveikinimų iš Graikijos, Turkijos, Lenkijos, Estijos, Vengrijos, Romėnijos! Vaikai dainavo Kalėdines giesmes ir džiaugėsi sužinoję, kokios Kalėdų šventimo tradicijos yra kitose šalyse.

3b klasės mokytoja Vilma Lisauskė