4b klasės vaikla

Paskutinį sausio trečiadienį 4 b klasės mokiniai aplankė Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką, kurioje jų laukė vyresnio amžiaus žmonių sambūris „Senjorai“.

Mes labai džiaugėmės matydami jų šviesius, besišypsančius veidus. Senjorams dainavome daineles, skaitėme savo žodžius apie Lietuvą, suvaidinome spektaklį. Senjorai mums negailėjo šypsenų ir aplodismentų.

„Jūs labai pradžiuginote  mus,- dėkodamas sakė šventovės vikaras kun. Julius  Grigonis, - jūs padovanojote viltį ir parodėte, kad esate tie, kuriems galima patikėti Lietuvą.“ Lietuvos valstybės šimtmetis. Kokia prasminga popietė, kai susitiko vyriausia karta ir jauniausioji. Ir jaudinančios minutės, kai kartu padainavome „Lietuva brangi...“

 

4b klasės mokinė Urtė Marija Budrytė