Angelavimas ateitininkų kuopoje

2017 metų gruodžio 14 d. Jono Bosko kuopos ateitininkai baigė dešimt dienų vykusią angelavimo akciją. Jos metu vienas kitą išsitraukę moksleiviai į paruoštus vokus dėjo mielas smulkmenas, laiškelius, padėkos žodžius, saldumynus. Akcijos pabaigoje, susitikę kuopos globėjos namuose, jaunieji ateitininkai ne tik prisipažino, kas kuriam buvo tapę angelais sargais, bet ir apmąstė praeinančius metus ir nuveiktus darbus. Šventę vainikavo šv. Mišių šventimas Tabariškių bažnyčioje.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė