Ateitininkų projektas Lietuvos šimtmečiui

2018 metais Lietuvoje švenčiamas Valstybės atkūrimo šimtmetis. Daug gerų idėjų ir iniciatyvų buvo pasiūlyta. Kai kurios iš jų jau įgyvendintos, kai kurios dar laukia tinkamo laiko ir palaikymo.

 

Kunigo Jono Bosko kuopa prisijungė prie Kauno krašto ateitininkų valdybos siūlomos veiklos ir dalyvavo projekte „Šventieji moko gyventi: dėl Dievo, Tėvynės ir žmogaus“. Iš kur kilo tokia idėja? 2017 metų vasarą kuopos globėja R. Markevičienė kartu su šv. Jokūbo draugų asociacijos nariais lankėsi Skardupių parapijoje, kurioje kunigo P. Kanapkos iniciatyva pradėtas kurti Visų Šventųjų parkas. Prasidėjus 2018 metams Kauno krašto ateitininkų valdyba pasiūlė prie projekto prisidėti ateitininkų kuopoms.

 

 Projekto tikslas – įtvirtinti Lietuvos šimtmečio minėjimą ir kiekvienai kuopai pasodinti medelį šventojo globėjo garbei, taip užbaigiant pradėtą kurti Visų Šventųjų parką ir paliekant regimą amžiną ženklą. Po idėjos pasiūlymo sekė konkretūs darbai. Buvo ieškomi medeliai, kurių daugumą padovanojo medelyno vedėjai Jonas ir Lina. Užsakytos ir pagamintos informacinės lentelės su medelio ir jį sodinusios kuopos pavadinimais. Kunigo Jono Bosko kuopos nariai pasodino pušį. Medeliai buvo pasodinti ir Lietuvos partizanams bei Vasario 16-osios akto signatarams.

 

Projektą vainikavo balandžio 21 d. Skardupių parapijoje vykusi šventė, prasidėjusi šv. Mišiomis, kurias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Po šv. Mišių, einant procesijoje, sugiedota Visų šventųjų litanija. Vėliau vykusios agapės metu kuopų atstovai pristatė savo šventąjį globėją, kurio garbei sodino medelį.

 

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė