E-gimnazija

Skiltyje pateikiama informacija apie gimanzijoje veikiančias IT sistemas. Jų aprašymai ir kita svarbi informacija.

Sistemų administratorius IT specialistas Arūnas Raškauskas el. paštas it_admin@ukg.lt

 
Elektroniniai mokinio pažymėjimai. Jų funkcijos. Pažymėjimų užsakymas
UKG spausdinimo - kopijavimo sistema "MyQ"
UKG bevielis tinklas EDUROAM
Atsiskaitymas UKG valgykloje E-piniginė
UKG dokumentų valdymo sistema