Gimnazijos tėvų parlamento posėdis

Lapkričio 21 d. vėlų vakarą, gimnazijos aktų salėje posėdžiavo gimnazijos Tėvų Parlamentas - savivaldi gimnazijos institucija, veikianti nuo 2013 metų.
Posėdžio metu svarbiausiu klausimu buvo - gimnazijos ūgties kelias.

 

Tėveliai pasiūlė ne tik kaitos kryptis, tačiau ir sprendimų kelius.