Gyvybės išsaugojimas

Balandžio mėnesį  įvyko susitikimas su Raudonojo Kryžiaus organizacijos medikais. Paskaitos tema  „ Nukentėjusiųjų  gaivinimas“. Susitikime dalyvavo I- II g. klasės.

Mokiniai išklausė paskaitą ir atliko praktines užduotis. Po paskaitos buvo įteikti padėkos raštai moksleivėms dalyvavusioms labdaringoje akcijoje "Viltiesparduotuvė“.                                                                                                                                             

 

Mokyutoja  D. Dargevičė,