Integruota pamoka „Kaip Kristupas Kolumbas įvardino pasaulį“

Tradiciškai lapkričio 18-22 d. mūsų gimnazijoje skelbiama „Socialinių mokslų savaitė“, kurios metu vyksta įvairūs renginiai: integruotos pamokos, parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Geografijos (A. Vilimė), istorijos (L. Stonienė) ir tikybos (R. Markevičienė) mokytojos, siekdamos moksleivius labiau sudominti socialiniais mokslais ir parodyti skirtingų mokslo šakų sąsajas, 7-oms klasėms pravedė tarpdalykinę integruotą pamoką „Kaip Kristupas Kolumbas įvardino pasaulį“. Pamokos tikslas – supažindinti su Kristupo Kolumbo pirmosios kelionės metu suteiktais vietovardžiais, jų reikšmėmis ir to laikmečio istoriniu kontekstu. ArcGIS programa sukurtas skaitmeninis žemėlapis (http://arcg.is/0LmmHu) ir pamokai parengti užduočių sąsiuviniai pagyvino mokymosi procesą,  sudarė galimybę jauno žmogaus sąmonėje formuoti vientisą pasaulio vaizdą.