INTEGRUOTAS GEOGRAFIJOS-DAILĖS PROJEKTAS

Gegužės mėnesį šeštų klasių mokiniai dalyvavo integruotame geografijos - dailės projekte „Geografinė sfera”.

Mokiniai grupėse kūrė ir pristatė informacinius - edukacinius plakatus, kuriuose atskleidė geografijos dalyko ugdymo turinį menine išraiška.

 

Mokytojos Kaziūnaitė Skirmantė ir Eglė Poderienė