Integruotos dorinio ugdymo ir dailės pamokos

2018 m. sausio-vasario mėnesiais 8 klasių moksleiviams vyko integruotos tikybos, etikos ir dailės pamokos tema „Vasario 16-osios akto signatarai, asmenybės, pranokę laikmetį“.

 

Mokiniai, rinkdami medžiagą apie signatarus, jų šeimas ir gyvenimą, savo žinias panaudojo koliažų kūrimui. Geriausi darbai – Stasės Litkauskaitės, Liepos Tūbaitės, Agnės Kudirkaitės, Gabrielės Kuršaitytės, Evos Navalinskaitės, Mildos Norkaitytės, Agnės Dzingulevičiūtės, Ginetos Janušauskytės, Jogailės Daukšaitės – išvežti į parodą Kauno rajono švietimo centre.

 

Renata Markevičienė, tikybos mokytoja