Konkursas „Gimnazijos valgyklos interjeras“
 • BENDRIEJI NUOSTATAI:
  • Konkursas Gimnazijos valgyklos interjeras“ organizuojamas įgyvendinant Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos strateginį planą 2018-2022 m. Konkursas organizuojamas tarp Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos moksleivių.
  • Konkursą inicijuoja ir eigą koordinuoja dailės mokytojos V. Laužadienė ir S.Kaziūnaitė, gimnazijos administracija.
  • Kontaktai pasiteiravimui: skirmante.kaziunaite@ukg.lt, virginija.lauzadiene@ukg.lt neformalusis@ukg.lt
  •  
 • KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
  • Konkurso tikslas (paskirtis) – ugdyti mokinių bendrakultūrines kompetencijas ir plėsti estetinio aplinkos formavimo suvokimą,
  • Konkurso uždaviniai:
   • Skatinti moksleivių aktyvumą ir norą plačiau domėtis gimnazijos edukacinių erdvių estetika.
   • Suburti bendrų interesų turinčius moksleivius.
   • Skatinti individualią raišką ir tarpusavio bendradarbiavimą.
   • Skatinti moksleivių mokymąsi naudoti įgytas žinias.
   • Skatinti moksleivių kūrybiškumą ir bendruomeniškumą.
   • Apjungti Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos moksleivius bendrai kūrybinei veiklai.

 

 • KONKURSO DALYVIAI:
  • Konkurse gali dalyvautiKauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos 8, I-III g klasių moksleiviai (individualiai arba komandoje; konkurse gali dalyvauti ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai).

 

 • KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA:
  • Konkursas organizuojamas dviem etapais:
   • Pirmajame etape individualiai ar moksleivių komandos pateikia konkursui savo sukurtus darbus, kuriuos vertina komisija.
   • Komisija atrinks ne daugiau kaip 3 geriausių darbų, kurių projekto dalyvaus antrajame konkurso etape.
  • Konkurso tema :
   • Konkursas „Gimnazijos valgyklos interjeras“.
  • Individualiai ar moksleivių komanda sukuria šią temą atspindintį darbą. Darbas gali būti įgyvendintas laisvai pasirinkta forma ir įvairiomis dailės raiškos priemonėmis.
  • Kiekviena komanda savo parengtą darbą pasirinkta tema atsiunčia el. paštu neformalusis@ukg.lt  iki 2018 m. balandžio  25 d. Ši diena yra paskutinė darbų registravimo (pateikimo) diena. Laiške taip pat privaloma nurodyti:
   • pasirinktą temą ir pavadinimą;
   • projektą (skaitmenininis variantas); eskizą; maketą.
   • komandos sudėtį: narių vardus, pavardes, klasę.
  • 2018 m. balandžio 26 d. bus paskelbtos komandos, patekusios į II-ąjį konkurso etapą.
  • Į II-ąjį etapą patekusios 3 atrinkti projektai dalyvaus viešame projektų pristatyme. II etape dalyvių komandos kūrybingai prisistato ir pristato savo idėjas vieni kitiems, gimnazijos bendruomenei (laiką ir vietą paskelbs organizatoriai).
  • Antrojo etapo laimėtojai išaiškinami ir paskelbiami iki 2018 m. gegužės 04 d.
  • Komandos, II konkurso etape užėmusios I, II ir III vietas, bus apdovanojamos organizatorių parengtais prizais.
  • II etape dalyvių ar komandų pateikti darbai bus vertinami pagal tris kriterijus:
   • originalumas – vertinamas nuo 1 iki 10 balų;
   • pasirinktos temos atskleidimas – vertinamas nuo 1 iki 10 balų;
   • dermė su bendra valgyklos interjero estetine koncepcija.