Konkursas „Rašau Marijai“

2017 m. balandžio 6 d. LR Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras organizavo kūrybinių darbų konkursą „Rašau Marijai“. Pirmame konkurso etape dalyvavo Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos pamokas lankantįs mokiniai. Į antrąjį, jau vyskupijoje vykusį etapą, pateko šeši ketvirtokų eilėraščiai Marijai, keturiasdešimt keturi 5 – 8 klasių mokinių parašyti laiškai Marijai ir aštuonios esė „Marija – vilties ženklas Lietuvai“ parašytos I – III g klasių mokinių. Esė konkursui pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytojos Rūta ir Janina. O II g a klasės mokinė Austėja Gilvickytė esė konkurse „Rašau Marijai‘ užėmė trečią vietą.

 

Nuoširdžiausiai sveikiname visus dalyvius ir prizininkę Austėją. Šis konkursas padėjo labiau pažinti mokinių širdies gelmes.

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė