Kuopos diena “2020 ieji – Ateitininkijos metai”

Sausio 31 d. šv. Jono Bosko ateitininkų kuopa švęsdama savo dešimtajį gimtadienį pradėjo minėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Ateitininkų metus. Pati Ateitininkų Federacija kaip katalikiško jaunimo ugdymo institucija gyvuoja jau 110 metų.

Konferencijos metu mokiniai pristatė savo paruoštas veiklas. Renginį pradėję nuo pačių ateitininkų paruoštos giesmės, klausėmės pranešimų apie šv. Joną Bosko, šv. Popiežių Joną Paulių II, pal. Teofilių Matulionį, Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, Jėzuitų misijas Lietuvoje. Konferencijos programą pagyvindavo jaunųjų ateitininkų deklamuojami eilėraščiai ir skaitoma esė,  sukurtos užduotys ir  giesmės. Kuopos dienos kulminacija – kuopos pirmininkės rinkimai. Sveikiname demokratišku būdu išrinktą pirmininkę Austėją ir jos pavaduotoją Junigedą.

Kuopos globėja Renata Markevičienė aptarė per dešimt metų įvykusius susitikimus, pristatė nuveiktas veiklas, nueitus piligriminius žygius, sudalyvautus renginius, laimėtas prizines vietas. Iš svarbiausių per dešimtmetį padarytų veiklų kuopos globėja išskyrė Lietuvos šimtmečiui skirtą akciją – medelių sodinimą visų Šventųjų parke Skardupių parapijos teritorijoje.

Po konferencijos vykome į šv. Mišias, kur meldėmės kartu su buvusiais ir esamais ateitininkais prašydami šv. Jono Bosko globos ir užtarimo sau ir visai Lietuvai.