Kuriame autorinę knygą

Visą balandžio mėnesį penktų klasių mokiniai iliustravo savo kurtas istorijas. Pasakojimai ir piešiniai buvo įrišti ir pristatyti kaip autorinės knygos. Knygų pristatymuose svečiavosi dailininkė iliustratorė ir knygų autorė Eidvilė Buožytė. Menininkė papasakojo iš kur atsiranda jos pasakojimų veikėjai, kaip gimsta jos kurtų knygų istorijos. Parodė savo kuriamų iliustracijų eskizų sąsiuvinį, kaip jie perpiešiami planšetėje ir kaip atrodo jau spaustuvėje atspausdintoje knygoje. Dailininkę labai sudomino mokinių kurtos nuotaikingos istorijos.

Dailės mokytoja S. Kaziūnaitė