Laisvė ir amžinybė

Spalio 25 d. kunigo Jono Bosko kuopos atstovai kartu su Kauno krašto ateitininkais dalyvavo mirusiųjų pagerbimo popietėje Romainių kapinėse, kur malda ir giesmėmis paminėjo išėjusiuosius.

Jos metu buvo sutvarkyti čia palaidotų žinomų žmonių kapai: lietuvių disidento Romo Kalantos, etnologo, religijotyrininko ir prozininko Gintaro Beresnevičiaus, filosofijos daktaro, archeologo ir etnografo Karolio Meko, visuomenės veikėjo ir miškininko Vytauto Juozo Skaisgirio, skulptoriaus, rašytojos Salomėjos Neries vyro Bernardo Bučo bei gydytojo Donato Markevičiaus.

Mokiniai turėjo galimybę išgirsti gyvus prisiminimus apie Romą Kalantą, kuriais pasidalino ilgametis Ateitininkų Federacijos generalinis sekretorius Vidas Abraitis ir tikybos mokytoja Lina Brazienė.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė