Laisvės gynėjų diena

2019 metų sausio 13 dieną kunigo Jono Bosko ateitininkai minėdami Laisvės gynėjų dieną dalyvavo šv. Mišiose Kauno Įgulos bažnyčioje.

Po Mišių aukos ir tylos minutės už mirusius laisvės gynėjus, sugiedoję Lietuvos Respublikos himną ir išklausę Vaikų ir Jaunimo laisvalaikio centro paruoštos muzikinės programos, nuvykome ir uždegėme atminimo žvakelę ant Tito Masulio kapo Petrašiūnų kapinėse.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė