Literatūros pamokos Anykščiuose

Baigiantis mokslo metams sėdėti kabinetuose darosi sunku, tad nutarėme surengti edukacinę kelionę į rašytojais garsėjančius Anykščius.

 

Pakeliui turėjome ne vieną progą laimėti ledų, atsakinėdami į klausimus ar šturmuodami Ukmergės piliakalnį, atsigaivinome stebuklingu vandeniu iš Kavarsko šaltinio, tad kelionė neprailgo . Anykščiuose pirmiausia aplankėme Antano Baranausko klėtelę, vėliau – Jono Biliūno tėviškę, kur  jis gimė ir užaugo. Pasakojimai, kuriuos išgirdome apie garsiuosius rašytojus, buvo labai įdomūs, susidarė įspūdis, tarsi jie būtų prisikėlę ir prisistatę mums. 

 

Važiuodami Laimės žiburio- J. Biliūno kapo- link negalėjome neužsukti į vasaros rogučių trasą. Juk taip smagu grįžti į vaikystę...  Paskui- Laimės žiburys, Anykščių šilelio garsai, kvapai (ir uodai), Puntuko akmuo ir  Lajų takas. Ir nors į pabaigą ėmė kauptis lietaus debesys, spėjome viską, ką buvome numatę- ir draugiškas vaišes prie Šventosios, ir žaidimus su kamuoliu.

 

Laura Skerath, 3gb

Gintarės Lialienės nuotraukos