Lytinio ugdymo pamokos Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje

Lytinis švietimas – tai žinios apie lyčių, lytiškumo, vyriškumo, moteriškumo, lyčių vaidmenų šeimoje ir visuomenėje samprata. Lytinis jaunų žmonių švietimas yra visaverčio individo ugdymo sąlyga, neatsiejama kiekvieno žmogaus dalis.

 

Sveikatos priežiūros specialistė Inga L. ir Laimutė M. siekdamos prisidėti prie „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programos įgyvendinimo vasario 26, 27, 28 d. organizavo ir pravedė „Lytinio ugdymo“ pamokas Ugnės Karvelis gimnazijos 6 kl. mokiniams ir I gimnazinių klasių berniukams. Pamokos buvo pravedamos atskirai berniukams ir mergaitėms. Tokiu būdu mokiniai buvo drąsesni – išreikšdami savo nuomones, nuoširdesni – pasakodami savas istorijas bei aktyvesni – užduodami jiems rūpimus klausimus.

 

Užsiėmimų metu buvo kalbama apie lytinį brendimą ir tokias bendravimo formas, kurios padeda jauniems žmonėms priimti atsakingus sprendimus lytiškumo srityje; taip pat apie visuminį požiūrį į meilę, draugystę bei vaisingumą; kaip išvengti lytiniu keliu plintančių ligų, paauglių nėštumų ir abortų. Išklausę pamokas mergaitės gavo dovanų kalendoriukus, informacines skrajutes „Mergaičių paslaptys“, berniukai – informacinius lankstinukus „Berniukų paslaptys“.

 

Lytinis švietimas yra būtinas jaunuolio asmenybės raidai. Jis padeda ne tik gyventi atsakingai ankstesnių ir ateinančių kartų atžvilgiu, tačiau taip pat ugdo bendrai sveiką gyvenseną ir šeimai bei vaikams draugišką visuomenę.

 

Inga Lukševičienė