Meninio skaitymo konkursas

2018 metų vasario 13 d. Kauno B. Brazdžionio daugiafunkciniame centre vyko Kauno krašto ateitininkų meninio skaitymo konkursas „Mes – laisvė ir kova“  skirtas Vasario 16 ajai.

Ugnės Karvelis gimnazijos ateitininkai savarankiškai rinkosi ir mokėsi mintinai Maironio, J. Degutytės. V. Mačernio, R. Grigo, A. Snukiškyės – Ališauskienės eiles.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė