Meninio skaitymo konkursas

Vasario 12 dieną Kauno krašto ateitininkai rinkosi į B. Brazdžionio mokyklą, kurioje vyko Vasario 16 ajai skirtas meninio skaitymo konkursas „O tu šventas, lietuviškas žodi“.

Matas, Ūla ir Adomas atstovavo šv. Jono Bosko kuopą ir raiškiai padeklamavę eilėraštį Tėvynei grįžo pasipuošė laureatų diplomais. Matas Dalinkevičius savo amžiaus grupėje išrinktas laureatų laureatu ir pakviestas į Ateitininkų rūmuose planuojamą Kovo 11 šventę.

Mokiniams konkursui pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytojos Rūta ir Rasa.

Dėkojame organizatoriams už konkurso skirto Lietuvos Valstybės atkurimui organizavimą.  Jie padeda suprasti, kas yra Valstybė, kas yra LIETUVA!!!

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė