Nuotolinis mokymas(is)

Šiandien visi esame iššūkio, su kuriuo susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, dalyviai. Todėl mūsų Gimnazija, kaip ir kiekviena šalies mokykla, aktyviai įsitraukė į unikalių sprendimų paiešką ir įgyvendinimą, siekiant tęsti ugdymo procesą, palaikyti bendravimą su mokiniais, mokinių šeimomis ir  mokytojais.

Žinome, kad gali kilti vienokių ar kitokių nesklandumų, tačiau jų nebijome, o jiems iškilus, visus kviečiame ramiai komunikuojant ieškoti tinkamiausių konkrečiam atvejui ir vaiko gerovei sprendimų.

Šiuo metu pakankamai sėkmingai sprendžiame mokinių aprūpinimo IKT klausimą, mokykliniu autobusu pristatysime paramą vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą šeimoms.

Mokinių ugdymo procesas, pasibaigus Pavasario atostogoms ir esant karantinui dėl pandemijos, organizuojamas nuo kovo 30 d. Organizavimo būdas - nuotolinis.

Prieš pradedant ugdymą nuotoliniu būdu, siekdami susiklausymo ir kuo didesnio aiškumo visai gimnazijos bendruomenei, parengėme atmintines mokiniams, mokytojams, klasių vadovams ir tėvams.

Čia aktyvios visų atmintinių nuorodos 

Kovo 30 d. klasių vadovai susisiekė su kiekvienu iš mokinių ir aptarė būsimo mokymo iššūkius, pakvietė vaikus būti aktyvius  mokantis savarankiškai ir laikytis sutartos su šeima dienotvarkės. Kiekvienas mokytojas, pirmos savo mokomojo dalyko nuotolinės pamokos metu, mokiniui paruošė laišką, kuriuo pasakoja, kuo skirsis dabartinė pamoka nuo pamokos klasėje, kaip bus pateikiamos užduotys ir koks bus vertinimas, supažindino su savo lūkesčiais mokinių mokymuisi.

Tikimės, kad šio, naujo mums visiems, proceso metu išliksime kantrūs, pozityvūs ir vienas kitam padedantys.

 

Kviečiame pranešti apie mokinius, kuriems reikalinga pagalba mokantis. Stengsimės visiems padėti.

Nuolatos laukiame informacijos iš visų su pasiūlymais kaip galėtume nuotolinio mokymo procesą tobulinti..

Jūsų žinia mums ypatingai svarbi.

Visais rūpimais klausimais kreipkitės į klasės vadovą ir atmintinėse nurodytais kontaktais.