Piligriminė kelionė į Šiluvą

2018 metų rugsėjo 8 dieną grupė kunigo Jono Bosko ateitininkų kartu su Kauno krašto ateitininkai išsiruošė į piligriminį žygį į Šiluvą.

 

Piligrimai eidami nuo Maironio gimtinės iki Šiluvos pėstute patyrė gamtos grožį, bendrystės nuotaikas, maldos patirtis, dvasinio pokalbio galimybes ir ateitininkišką dvasią. Pasiekę Šiluvą dalyvavome atlaidų programoje ir dėkodami Viešpačiui už malones grįžome namo.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė