Piligriminis žygis į Šiluvą

2017 metų rugsėjo 9 dieną kunigo Jono Bosko ateitininkai paskyrė piligrimystei į Šiluvos atlaidus. Piligriminis žygis, prasidėjęs nuo Lyduvėnų tilto ir užbaigtas Šv. Mišių šventimu, buvo skirtas įprasminti palaimintojo Teofiliaus Matulionio, apie kurio gyvenimą nemažai papasakojo kartu žygiavęs kunigas Nerijus Pipiras, metus.

Ateitininkai ėjo Kryžiaus kelią, kalbėjo Rožinio ir Gailestingumo vainikėlio maldas, atliko išpažintį, meldėsi prie palaimintojo relikvijų.

 

Dėkojame Ateitininkų Federacijai už paramą.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė