PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS GIMNAZIJOJE

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos aptarnaujama  teritorija -

Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai. ,,Nemuno“, „Rasos“ ir ,,Užuovėjos“ sodų  bendrijos.

Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos mokiniai priimami į 5 klases.

 

Priėmimas į laisvas vietas  Savivaldybės tarybai iki  2019 metų kovo 31 d.  nustačius klasių skaičių, bus priimami prašymai į Gimnazijoje esančias laisvas vietas

Prašymai iš gyvenančių Gimnazijos  aptarnavimo teritorijoje mokytis priimami  2019 m. sausio 1 d.—  vasario 28 d.

Gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

 

Daugiau informacijos rasite ČIA