Programa „Taiki mokykla“

 Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje startavo ŠMM projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“  konfliktų prevencinė programa „Taiki mokykla“. Programą „Taiki mokykla“, kuri skirta vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokiniams ir mokytojams sudaro trys sudedamosios dalys: mokymai mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams pagal „Konfliktų sprendimo ir mediacijos“ mokymų vadovą apie konfliktų sprendimą ir mediaciją mokykloje, mokymai mokiniams – mokymai vedėjams ir padedantiesiems mokytojams, kurie savo mokykloje ves mokymus mokiniams apie konfliktų sprendimą pagal mokymo medžiagą „Konfliktų prevencijos pagrindai mokiniams“ ir konfliktų prevencijos strategijos mokykloje kūrimo ir akcijų organizavimo gairės.