Projektas „Vilkaviškio vyskupijos dvasiniai turtai“

2017 metų gegužės 6 d. kunigo Jono Bosko ateitininkai vyko į Vilkaviškio vyskupiją. Birštone ateitininkai klausėsi edukacinės programos apie arkivyskupą T. Matulionį, Marijampolėje lankėsi palaimintojo J. Matulaičio muziejuje, vėliau susitiko su sesers Juozapos auklėjamu jaunimu ir dalyvavo „Protmūšyje“. Po to Vilkaviškyje buvo aplankyta šv. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra, išklausyta paskaita apie „Vilkaviškio vyskupiją“, sudalyvauta šv. Mišiose. Kelionė mokiniams paliko neišdildomus įspūdžius.

 

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė