Projekto „Mobiliosios hidroelektrinės“ tarptautinis projekto partnerių susitikimas

2018 m. lapkričio mėn. 20-22 dienomis gimnazijoje vyko Erasmus+, finansuoto Europos Sąjungos, projekto „Mobiliosios hidroelektrinės“ tarptautinis projekto partnerių susitikimas. 

 

Šio susitikimo tikslas ir uždaviniai: parengti galutinę projekto „Mobiliosios hidroelektrinės“ ataskaitą, atrinkti nuotraukas ir informaciją fizikos žinyno vokiečių kalba leidybai, įvertinti viso projekto veiklas, sėkmes bei nesėkmes, paruošti projekto informaciją Erasmus+ sklaidos platformai, įkelti trūkstamą informaciją apie projekto įgyvendinimą į e-Twinning komunikacinę platformą, papildyti Europass dokumentus.

Projekto koordinatorės ir darbo grupės nariai diskutavo apie projekto sėkmę, patirtus sunkumus įgyvendinant projekto veiklas,  generavo įdėjas naujiems Erasmus+ projektams.

 

Projekto partneriai iš Zvoleno Ludovita Šturo gimnazijos džiaugėsi projekto sėkme ir galimybe  bendradarbiauti su mūsų gimnazija. Džiaugsmas dėl pavykusio projekto ir užmegztų draugiškų santykių su slovakais lydi ne tik  projekto dalyvius, bet ir visą gimnazijos bendruomenę. Tikimės, kad bendradarbiavimas tęsis...