Protų mūšis Garliavoje

2017 m. lapkričio 9 d. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje tarp Kauno rajono mokyklų ir Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanato mokinių vyko protų mūšis – „Ir tiesa padarys jus laisvus“.

Renginyje tarp 13 komandų mūsų gimnaziją atstovavo 5-Ig klasių mokiniai, kuriuos paruošė (supažindino su palaimintojo Teofilio Matulionio biografija, jo nuveiktais darbais, istorine medžiaga ir bažnyčios dokumentais) tikybos mokytojos Julė Vaketienė, Skaidrė Zuozaitė, Renata Markevičienė. Programoje dalyvavusi gimnazijos ateitininkų kuopa pristatė etiudą apie palaimintoją Teofilį Matulionį. Mokiniai ne tik dalyvavo protmūšyje, liudijo savo tikėjimą, pojūčius, patirtus per beatifikacijos iškilmes 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje, bet taip pat turėjo galimybę pamatyti parodą apie palaimintąjį, kuri keliauja per visas Lietuvos parapijas, mokyklas, bendruomenes.

Praturtėję dvasinėmis dovanomis, savo širdyje pažadėję liudyti tikėjimą savo darbais, visi laimingai išsiskirstė.

 

Tikybos mokytoja Julė Vaketienė