REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS MOKYMUISI NUOTOLINIU BŪDU

Vaiko sėkmė mokykloje nėra susijusi tik su vaiku, jo raidos ypatumais ar turima patirtimi. Taip pat svarbus tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą. Vaiką palaikantys tėvai yra vienas iš veiksnių, lemiančių vaiko mokymosi sėkmę tiek mokykloje, tiek mokantis namuose, turinčių įtakos vaiko socialinei ir emocinei brandai. Tyrimai taip pat rodo, kad tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą turi įtakos ir vaikų psichinei sveikatai, ateities perspektyvai, besiformuojantiems socialiniams santykiams su aplinkiniais. 

Per didelė tėvų kontrolė, labai griežtas mokymo struktūravimas gali sukelti vaiko, kuris neturi mokymosi sunkumų, pagrindinių poreikių frustraciją. Tačiau vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, tokios priemonės kaip kontrolė ir aplinkos struktūravimas, pavyzdžiui, pagalba vaikams ruošiant namų darbus, paprastai veikia kaip teigiamas veiksnys, būtinas sėkmingam mokymuisi.

 

Rekomendacijos mokinių tėvams mokymuisi nuotoliniu būdu.