Ruošiamės 2017–2018 mokslo metams

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija laukia savo bendruomenės narių grįžtančių iš atostogų: įrengiamas liftas, kuriamas naujas dailės kabinetas, prižiūrimas Ugniukų sodas ir „Sanus planta“ projekto augalai ASU šiltnamyje (‚bulvės ir pomidoro draugystė“ nuolat stebima, sekite facebook ).

 

Primename mokiniams ir jų tėveliams, kad iki rugsėjo 15 dienos klasės vadovui reikia pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Jūsų šeimos gydytojai laukia.

Planuojantiems atostogas ir poilsį su šeima skelbiame Mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. birželio 19 d. susitarimus dėl ugdymo proceso organizavimo ir atostogų 2017-2018 m.m.