Sekminės – Bažnyčios gimtadienis ir Šventosios Dvasios atsiuntimo diena

Ta proga Vilkaviškio vyskupijos  jaunimo centras gegužės 19 d. pakvietė 14-25 metų amžiaus jaunuolius į Sekminių šventę  Alytuje.  Renginyje dalyvavo ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos 7-8 klasių mokiniai.  Veikla buvo įvairi. Kadangi Lietuva šiemet rugsėjo 22-23d.  laukia ir ruošiasi  sutikti popiežių Pranciškų, ta proga  buvo rodomas filmas apie jo asmenybę. Darbas vyko grupėse:  jaunuoliai gilinosi į savęs suvokimą ir pažinimą augant ir bręstant, dalyvavo Taize pamaldose.  Vakaro pabaigoje klausėsi „ Kūjelių“ koncerto, kuris jaunimui tikrai patiko ir sukėlė audringas ovacijas.

 

Visi laimingi grįžo namo, pasižadėję sau ir kitais metais dalyvauti panašiose šventėse. 

Su jaunimu keliavo tikybos mokytoja Julė Vaketienė.