Signatarai-ateitininkai

2018 m. vasario 28 d. A. Stulginskio mokykloje vyko ateitininkų popietė „1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai-ateitininkai“. 

Ateitininkų kuopos skaitė pranešimus, pristatė etiudus, vaidinimus apie signatarus A. Stulginskį, P. Dovydaitį ir K. Bizauską. Mūsų gimnazijos moksleiviai paruošė etiudą „Signatarai: faktai apie asmenybes“. Šventę vainikavo tautiniai šokiai ir bendra agapė.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė