STARTAVO PROJEKTAS ,,SUMANAUS MOKSLEIVIO AKADEMIJA 2019–2020“

Gruodžio 12 d. gausus būrys 1 ir 3 gimnazijos klasių mokinių pradėjo darbą verslumo krypties projekte ,,Sumanaus moksleivio akademija“. Jį kasmet vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslumo laboratorija. Tai – tęstinis projektas, vykdomas seminarų principu, 30 proc. laiko skiriant teoriniams ir net 70 proc. – praktiniams užsiėmimams. Susitikimų metu su moksleiviais dirba universiteto dėstytojai, geriausi savo sričių specialistai.

Šiais mokslo metais projekte dalyvauja dar dešimties mokyklų moksleiviai iš Kauno Kovo 11-osios gimnazijos, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno Veršvų gimnazijos, Kauno Rokų gimnazijos, Kauno Erudito licėjaus, Ukmergės A. Smetonos gimnazijos, Kauno r. Raudondvario gimnazijos, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ir Žemaičių Kalvarijos gimnazijos. Universiteto bendradarbiavimas su mūsų gimnazija vyksta jau antrus metus.

Projekto metu vyks keturi susitikimai. Pirmasis susitikimas skiriamas kūrybiškumo lavinimui, praktinio mąstymo ugdymui, sisteminiam ir kūrybiškam problemų sprendimui. Jo metu moksleiviai pažino save ir grupės narius taikant nestandartinius metodus, lavino komandinio darbo įgūdžius, kūrybiškai sprendė problemas.

Antrasis ,,Sumanaus moksleivio akademijos 2019–2020“ susitikimų etapas planuojamas rengti 2020 m. sausio–vasario mėnesiais.

 

Parengė

Ekonomikos ir verslumo mokytoja D. Makutėnienė