Su šv. Velykom

Ko gero nieko nėra svarbiau, kaip priklausyti bendruomenei, būti su žmonėmis ir jausti jų artumą ir šilumą.

Ko gero nieko nėra svarbiau, kaip pamatyti liūdintį ir ištarti jam malonų žodį, tikėtis praskaidrinti jį.

Ko gero nieko nėra svarbiau, kaip tikėtis, kad būsi pastebėtas ir tu.

Šiandien mūsų Gimnazijos bendruomenė išsiskirsčiusi savuose namuose. Savose mažose ir širdimis didelėse šeimose. Skleiskime vieni kitiems šilumą, sakykim gražius žodžius, palaikykime. Su Prisikėlimo švente Jus. Su švente, kur švęsime Gyvenimo pergalę prieš mirtį, šviesos prieš tamsą.

 

Gimnazijos direktorius R. Kučiauskas.