Susitikimas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio aktualijų tema

Vasario 20 dieną gimnazijoje svečiavosi Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ direktorė S. Makaveckienė, administracijos atstovės, priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės pirmininkė E. Kloniūnienė.

Susitikime viešnios ir mūsų pradinių klasių mokytojos kalbėjosi apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuoseklumą bei tęstinumą, nes šiam tikslui pasiekti iškyla vis didesnis poreikis diskutuoti apie ugdymo programų reikalavimus, laukiamus rezultatus ir problemas, su kuriomis susiduria pedagogės.

 

Išklausiusios lopšelio-darželio direktorės pavaduotojos ugdymui J. Bonkevičiūtės, priešmokyklinio ugdymo pedagogės R. Ančerienės ir mokytojos D. Petkevičienės pranešimus pedagogės pasidalino savo įžvalgomis. Jos išsakė asmeninę nuomonę apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermės klausimus, vaiko raidos ypatumų skirtumus, emocinės gerovės svarbą bei nuoseklaus švietimo galimybes ir iššūkius. Ieškodamos galimų sprendimų pedagogės įvardino tėvų dalyvavimo vaiko ugdymo(-si) procese svarbą. Todėl ir toliau kviesime tėvelius aktyviai dalyvauti ugdymo procese priimant su vaiko ugdymu(-si) susijusius sprendimus, dalinantis atsakomybe už vaikų ugdymo kokybę ir kartu sieksime padėti kiekvienam vaikui darniai augti bei ugdytis.

 

Dėkojame Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ administracijai už iniciatyvą ir bendradarbiavimą. Siekdami nuoseklaus ugdymo tęstinumo ir ateityje planuosime bendrus susitikimus.

 

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Dambrauskienė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui J Bonkevičiūtės nuotraukos