Susitikimas su arkivykupu S. Tamkevičiumi

Kunigo Jono Bosko kuopos ateitininkai yra užsiregistravę į istorinių-kūrybinių darbų konkursą, kurio tikslas – pakalbinti kunigus, sovietų laikais kalintus ar patyrusius persekiojimus. 2017 metų birželio 19 dieną jie susitiko ir interviu ėmė iš JE S. Tamkevičiaus. Ateitininkų rūmuose vykusio susitikimo metu klausinėta apie ganytojo gyvenimą, pašaukimą, vertybes. Jauniesiems ateitininkams įstrigo ganytojo linkėjimas – turėti gerą jaunystę, kad sukurtų tvarias šeimas, nes tokios šeimos randasi, kai jaunas žmogus turi kupiną taurių jausmų pasaulį.

Kuopos globėja Renata Markevičienė