Susitikimas su jėzuitų kuopos nariais

Ateitininkų rūmuose rugsėjo 29 d. kunigo Jono Bosko kuopos ateitininkai susitiko su ILAK – Ignaco Lojolos ateitininkų kuopa.

Susitikimo pradžioje, žaisdami žaidimą „Bingo“, moksleiviai susipažino, vėliau pristatė savo kuopų šventuosius globėjus, sutarė bendras veiklas ir įsipareigojimus.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė