Susitikimas su kunigu Robertu Grigu

Spalio 6 d. Ugnės Karvelis gimnazijoje viešėjo kunigas Robertas Grigas.

Jis susitiko su ateitininkų kuopos nariais, papasakojo jiems apie savo gyvenimą ir ėjimą kunigystės link. Moksleiviams kunigas akcentavo įsipareigojimus duotam žodžiui, priesaikai, kaip pavyzdį paminėdamas įvykį iš savo patirties, kuomet, tarnaudamas Sovietų Sąjungos kariuomenėje, išdrįso neduoti melagingos priesaikos.

 

Atsisveikindamas dvasininkas palinkėjo ištikimybės pasirinktajam keliui ir padovanojo savo knygą „Rekrūto užrašai“.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė