Tarptautinė antikorupcijos diena

Gruodžio 9 diena – Tarptautinė antikorupcijos diena. Šiai dienai paminėti gruodžio mėnesį gimnazijoje vyko įvairūs renginiai. Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į pilietinio ugdymo, istorijos ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą. Tikslas – ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

Veiklos gruodžio mėnesį Tarptautinei antikorupcijos dienai:

I-IIg. vyko paskaita „Korupcijos prevencija- kas tai?“.

5b klasė vyko į edukacinę išvyką „Papirkinėjimas muitinėje“.

Pokalbiai- diskusijos Antikorupcijos tema I g klasių mokiniams.

5- okų viktorina „Muitų ir korupcijos istorija Lietuvoje“.

Bažnytinių pareigų pirkimas viduramžiais – Simonija (XII-XV a.) - 8 klasių mokiniams.

 

Integruota pamoka dvyliktokams ,,Tarpukario Lietuva'', kurios metu vyko diskusija apie korupciją tarpukariu (švogerių Lietuvą) ir apie šių dienų korupciją įvairiose sferose.