Tolerancijos savaitės minėjimas

1995 m. UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinės komisijos iniciatyva Lietuvoje ši diena minima nuo 2003 metų.

Lapkričio 11 – 15 dienomis gimnazijoje buvo minima Tolerancijos savaitė.  Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis -  Tolerancijos Švyturys. Tolerancijos idėjų kontekste švyturio simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Švyturys, kaip simbolis, reiškia pagalbą; rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius ir saviraišką. Kaip švyturys reiškią saugų kelią laivams, taip ir tolerancija žmonių santykiuose reiškią pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

Moksleiviai, dirbdami grupėse su auklėtojais bei kuratorėmis diskutavo tolerancijos tema, ieškojo tolerancijos sąvokos prasmės, bandė analizuoti situacijas ir rasti būdus tapti tolerantiškesniais. Galiausiai kiekviena klasė parengė po langą, kuriame surašė savo mintis, žinias ir lūkesčius tolerancijos tema, o langai papuošė mokyklos I aukšto fojė stovintį švyturį.