Ugnės Karvelis Gimnazijos mokytojai svarsto Pedagogo etikos kodeksą