Vėlinės – tai žvilgsnis į amžinybę

2018 metų spalio 24 dieną kunigo Jono Bosko ateitininkai kartu su Kauno krašto ateitininkais lankėsi Kauno Ramybės parke, buvusiose kapinėse ir dalyvavo edukacinėje programoje „Vėlinės – tai žvilgsnis į amžinybę“. Programos metu kiekviena kuopa pristatė mirusiųjų savanorių, partizanų, į Sibirą ištremtų tautos didvyrių, 1941 metų birželio mėn. sukilimo dalyvių,  sausio 13 osios aukų biorgafijas ir istorinius iššūkius. Meldėmės prie buvusio Ramybės parke palaidotų lakūnų St. Dariaus ir St. Girėno kapo. Nepamiršome uždegti žvakeles negimusiems kūdikiams ir savižudžiams.

 

Spalio 27 dieną kuopos atstovai lankėsi Petrašiūnų kapinėse, kur sutvarkė ateitininkų Adolfo ir Jadvygos Damušių, kunigo A. Žygo, S. Nėries, Juozo ir Elenos Kojelių kapus. Uždegėme žvakeles ant kunigų R. Mikutavičiaus ir Pr. Račiūno kapų, kurie kadaise uoliai pasitarnavo žmonės mūsų parapijoje. Nepamiršome ambasadoriaus prie šv. Sosto St. Lozoraičio atminimo.

 

Kuopos globėja Renata Markevičienė