Erasmus+ KA1 projektas "Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams"

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos komanda dalyvauja Erasmus + KA1 projekte „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ drauge su d

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija dalyvauja Erasmus + KA1 projekte „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ drauge su dar 9 rajo