Švietimo pagalba

Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo pagalbos specialistai

Socialinė pedagogė Kristina Foktienė, 306 kab.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą į gimnaziją;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
Tel. 8 37 210865, el.paštas socialinis.pedagogas@ukg.lt
Visada esi laukiamas/-a 306 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

 

Socialinė pedagogė Eglė Jakštienė, 204 kab.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis gimnazijoje;

 • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
 • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
 • Vykdo prevencines programas;

Tel. 8 662 37708, el. paštas egle.jakstiene@ukg.lt

Visada esi laukiamas/-a 204 kabinete tiesiog pabūti, pasikalbėti ar kartu išgerti arbatos.

 

 

Psichologė Laimutė Milerė, 211 kab.

Gimnazijos psichologo pagrindinis tikslas - stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą. .

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:
 • jei iškyla sunkumų moksluose;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog 214 kabinete tiesiog pabūti ir pasikalbėti.
 
* Konsultacijų laikas suderinamas individualiai

   

  Psichologė KAMILĖ ANTANAITYTĖ, 306 kab.

  Psichologo veikla:

  • Organizuoja ir vykdo tiriamąją veiklą gimnazijoje;
  • Teikia rekomendacijas gimnazijos bendruomenės nariams;
  • Organizuoja ir vykdo prevencines programas;
  • Atstovauja ir gina vaiko teises gimnazijoje;
  • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

  El. paštas ukgpsichologe@gmail.com

   

   

  Psichologės asistentė  IEVA JONAITYTĖ, 211 kab.

  El. paštas psichologas@ukg,lt

   

  Logopedė Aušra Knyšienė, 109 kab.

  Logopedo veikla:
  • Moko mokinius taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu;
  • Taiso mokinių tarties, rašto trūkumus;
  • Padeda išmokti skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems nesiseka.
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  0900–1600 0900–1600 0900–1600 0900–1500 0900–1500

  Tel. 8-37 397296 arba el.paštas logopedas@ukg.lt

    

   Specialioji pedagogė Irma Mikulėnienė, 109 kab.

   Specialiojo pedagogo veikla:

   • Padeda mokiniams ir jų tėvams įveikti įvairius mokymosi sunkumus;
   • Konsultuoja parenkant mokomąsias programas.
   • Informuoja tėvus apie specialųjį ugdymą, konsultuoja vaiko ugdymo klausimais.
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
   - 730-1430 - 1330-1600 -

   Tel. 8-37 397296, mob.tel. 8 682 30674 el.paštas spec.pedagogas@ukg.lt

    

    Sveikatos priežiūros specialistė Inga Lukševičienė, 109 kab.

    Sveikatos priežiūros specialistės veikla:
    • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
    • Tvarko medicininę dokumentaciją;
    • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi gimnazijoje;
    • Konsultuoja mokinius, tėvus, mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais;
    • Dalyvauja mokinių sveikatingumo ugdyme;
    • Dalyvauja rengiant sveikatinimo projektus, jų įgyvendinime;
    • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
    • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.;
    • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
    Pirmoji medicininė pagalba:
    Kiekvienais metais, iki rugsėjo 15 d. vaikai privalo pristatyti sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a). Neturėdami informacijos apie vaiko sveikatos būklę, negalime užtikrinti jo sveikatą atitinkančio ugdymo per kūno kultūros pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
    Įvykus nelaimingam atsitikimui ar traumos atveju, suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Reikalui esant kviečiama greitoji pagalba. Apie tai informuojami mokinio tėvai, klasės auklėtojas. Užtikrinamas saugus grįžimas į namus.
     
    Sveikos gyvensenos ugdymas: gimnazijoje mokinius, jų tėvus bei mokytojus sveikatos stiprinimo klausimais konsultuoja sveikatos priežiūros specialistė. Teikia moksleiviams žinių apie veiksnius, kurie palaiko ir stiprina sveikatą, apie įvairias su sveikata susijusias vertybes ir nuostatas, dalyvauja ugdymo proceso veikloje. Bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, švietimo, sveikatos centrais ir kitomis institucijomis padedančiomis stiprinti sveikatą.
     
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
    730–1530 730–1530 730–1530 730–1530 730–1530
     Tel. 8-37 397296 arba el.paštas sveikatos.specialistas@ukg.lt
      

      

     Mokytojo padėjėja

     Jolanta Krivickienė

     Mokytojo padėjėjo veikla:

     Tel. 8 37 397296 , el.paštas   jolanta.krivickiene@ukg.lt  
      
      
      

     Psichologinės pagalbos telefonai

     Psichologinės pagalbos tarnyba
     Telefono numeris
     Darbo laikas
     Vaikų linija www.vaikulinija.lt
     116 111
     Kasdien 11.00-21.00
     Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt
     8 800 28888
     Visą parą
     Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
     8 800 60700
     Visą parą
     Pagalbos moterims linija
     8 800 66366
     I-V 10.00-21.00
     Dingusių žmonių šeimų paramos centras
     8 800 26161 8 5 2773135
     I-V 8.00-16.00
     Vaiko raidos centras
     8 5 275 75 64
     Visą parą

      

     Psichologinė pagalba internetu

     Vaikų linija
     Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt
     Atsako per dvi dienas
     Jaunimo linija
     Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas
     Atsako per tris dienas
     Vilties linija
     Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt
     Atsako per tris dienas